Disclaimer

Copyright

Het Route.nl logo is een geregistreerd merk van Route.nl BV.

Het Falkplan logo is een geregistreerd merk van Falkplan BV.

Falkplan logo © copyright Falkplan BV

 © copyright Route.nl BV

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen producten, teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (beeld)merken en logo's zijn eigendom van of in licentie bij Route.nl BV en/of  Falkplan BV en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, distribueren, verspreiden, door te sturen of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke, toestemming van Route.nl BV en/of Falkplan BV.

Merken

Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Route.nl BV en/of Falkplan BV, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Route.nl BV en/of Falkplan BV is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Disclaimer

Deze website biedt aan haar bezoekers informatie over haar producten en diensten. Hoewel de uiterste zorgvuldigheid is betracht bij het samenstellen van deze site worden aan de informatie geen rechten ontleend. De informatie kan onjuistheden of typefouten bevatten. Route.nl BV en/of Falkplan BV staan niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Route.nl BV en/of Falkplan BV zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en / of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de informatie op deze website en/of in de kaarten.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Route.nl BV en/of Falkplan BV behouden zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Route.nl BV en/of Falkplan BV aanvaarden geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren, noch garanderen Route.nl BV en/of Falkplan BV dat deze website foutloos of ononderbroken functioneert.

Voor vragen, opmerkingen, suggesties of meer informatie kunt u contact opnemen met onze klantenservice:

Falkplan BV
Postbus 7579
5601 JN Eindhoven 

Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 11.00 en 15.00 uur. 

T +31 (0)40 26 45 104
F +31 (0)40 26 45 115
E [email protected] 

BTW nr. NL850416267B01
KvK-nr. 52375455